Bedriftsnettverk Fredriksten festning

Formålet var å etablere et formalisert bedriftsnettverk på Fredriksten Festning, bidra til innovasjonsprosesser gjennom læring og samhandling, samt styrke virksomhetenes kommersielle potensial gjennom økt markedsorientering. Det største potensialet for økt verdiskapning hos bedriftene ligger i å skape attraktive opplevelser/produkter og å markedsføre/selge disse til betalingsvillige kundegrupper – både eksisterende og nye.

Delmål og innsatsområder:

  • Økt attraksjonsverdi for Fredriksten Festning gjennom fokus på opplevelsesproduksjon
  • Økt kundetilfredshet gjennom kompetanseutvikling i alle ledd  
  • Økt trafikk til Fredriksten og økt omsetning i bedriftene gjennom merkevarebygging, felles salgs-/markedstiltak og internasjonalisering

 

Fakta for oppdraget:

  • Type: Bedriftsnettverk – forstudie og prosjekt
  • Prosjekteier: Fredriksten festnings venner
  • Finansiering: Innovasjon Norge og bedriftene i nettverket
  • Gjennomført: 2010-2012
  • Rolle: Drivkraften ved Ingrid Solberg Sætre var prosjektleder
  • Kontaktperson/referanse: Magne Rannestad, Fredriksten festnings venner

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>