Om oss

Drivkraften ble etablert i 2005 i Halden.

Drivkraften tilbyr rådgivning, prosjektledelse, klyngeledelse, næringsutvikling, markedsføringstjenester  og strategisk kommunikasjon for reiselivet og annen opplevelsesbasert næring. Vi har erfaring fra reiselivsbransjen, bedriftsnettverkt og klyngeutvikling og vi jobber med utprøved metoder og verktøy som PLP-metoden som styringsverktøy i prosjektledelse.

Sertifisering

Våre rådgivere er sertifiserte prosessledere innen reisemålsutvikling av Innovasjon Norge som ser på reisemålsutvikling som et eget fag. De anbefaler å bruke eksterne ressurser til drive frem reisemålsutviklingsprosessen og kjører egen sertifiseringsordning.

Våre rådgivere er også sertifiserte prosessledere innen bærekraftig reiseliv (link).

.

Rådgivere
IMG_1613_just

Åse Gustavsen og Ingrid Solberg Sætre

Ingrid Solberg Sætre, senior rådgiver og daglig leder

Ingrid har over 25 års erfaring fra reiselivsnæringen med hovedvekt på aktivitetsbasert turisme, arrangement, prosjektledelse og større utviklingsprosjekter. I tillegg har hun de senere årene også hatt oppdrag innenfor lokale og regional næringsutvikling (utover reiseliv).

Ingrid har tidligere jobbet 8 år i Innovasjon Norge/ Norges turistråd med hovedansvar for aktiv ferie, bygdeturisme og vintersatsing. Hun var også prosjektleder for Allsang på Grensen (premieresesongen), Svinesundløpet i 2005 og i Grenserittet i tre år. Fra 2006 – 2009 var hun tilknyttet Arena prosjektet Innovativ Fjellturisme via rådgivningselskapet Mimir as, først som prosjekt-medarbeider og de siste to årene som hovedprosjekt-leder. Hun har også hatt oppdrag for Kvinnovasjon Østfold & Follo, NCE Smart Energy Markets og Mentorprogram for kvinnelige Gründer i Østfold.

Ingrid har reiselivsfaglig høyskoleutdannelse fra Sogn & Fjordane, samt utdanning i økonomi, administrasjon og ledelse fra Høyskolen i Østfold.

.

 Åse Gustavsen, senior rådgiver og partner

Åse Gustavsen, tidligere partner i Drivkraften, er nå å treffe på Næringsseksjonen, Regionalutviklingsavdelingen i Østfold fylkeskommune hvor hun er næringsrådgiver.

Åse har 20 års erfaring med prosjektledelse av store endringsprosjekter i næringslivet. Åse har jobbet for bl.a. Accenture og Ementor som leder og management konsulent med kunder som Norske Skog, Ericsson, Dagens Næringsliv, ABB Offshore mfl.

De siste årene har hun hatt oppdrag innenfor lokal- og regional næringsutvikling innen innovasjons-miljøene i Østfold hvor hun har hatt løpende oppdrag for Inkubator Halden/Smart Innovation Østfold og vært engasjert i NCE Smart Energy Markets, Borg Innovasjon og Kvinnovasjon Østfold & Follo/Navet Næringshage.

Videre har Åse vært aktivt med i Innovasjon Norges entreprenørskapssatsing “mer entreprenørskap i Østfold og Follo” og Østfold Fylkeskommunes initiativ «Verdiskapingsforum Østfold» og VRI samt «Søknadspatruljen Oslofjordfondet».

Åse er utdannet siv.øk. med MBA med fordypning innen Markedsføring og Finans fra Rotterdam School of Management, Erasmus, Nederland.