CRW_0451_600x140

Hva vi gjør

Drivkraften bistår bedrifter, nettverk, destinasjoner og offentlige aktører med prosjektledelse og rådgivning innen reiseliv og næringsutvikling.

Prosjektledelse

Drivkraften leder prosjekter fra start til slutt, med planlegging, gjennomføring og oppfølging, og kan også bistå underveis i prosessen – i forprosjekt, hovedprosjekt eller med sluttføring og rapportering.

 

Prosessledelse og nettverk

Drivkraften leder prosesser, prosjekter og nettverkssamarbeid innenfor reiseliv og beslektede næringer. Erfaringene omfatter ledelse fra lokale næringsutviklingsprosjekter til nasjonale prosjekter.

 

Foredrag

Drivkraften holder foredrag innen blant annet reiselivsutvikling, nettverksbygging, forretningsutvikling, kvinner og næringsutvikling, mangfold,

 

Utviklingsarbeid

Reisemålsutvikling

Næringsutvikling

 

Markedsføring og kommunikasjon
  • Markedsstrategier og markedskunnskap
  • Salgsstrategier
  • Nettsider og SoMe
Produktutvikling
  • Utvikling av reiselivsprodukter og konsepter
  • Utvikling av arrangementer
  •  ATTRAKSJONS- OG OPPLEVELSESUTVIKLING
Strategi- og forretningsutvikling
  • Forretningsplaner for bedrifter og nyetableringer
  • Produkt- og markedsstrategier for bedrifter, destinasjoner og reisemål
  • Masterplaner for destinasjoner og reisemål

 

Analyser og utredninger

Drivkraften gjennomfører analyser og vurderinger for å gi våre oppdragsgivere et best mulig beslutningsgrunnlag.

 

 

CRW_0451_600x280