Cruisenettverk Østfold – Visit Fredrikstad & Hvaler

Prosjektinfo

Drivkraftens rolle i prosjektet

Drivkraften leder det treårige prosjektet Cruisenettverk Østfold med markedskanal Fredrikstad Cruise Port på vegne av Visit Fredrikstad & Hvaler. I prosjekt et har vi fagansvar for nettverk, kompetanse, markedsstratgi, forretningsplan og kommunikasjon. Vi er også pådrivere for å få på plass delprosjekt opplevelsesdesign og kundereisen samt at vi bidrar innen utvikling av produktkatalogen og etableirng av salgsfunksjonen.

Status

Link til Cruisenettverk Østfolds egen nettside

Link til Cruisenettverk Østfolds Facebookside

Høsten 2013 utarbeidet Drivkraften prosjektplan og søknad for finansiering av hovedprosjekt Cruise Port Fredrikstad som senere ble hetende Cruisenettverk Østfold. Februar 2014 var det oppstart med planelgging av prosjektet og 20. mars var den offisielle lanseringen av prosjektet på Isegran i Fredrikstad. År to er nå godt i gang med  planer og aktiviteter for 2015.

Prosjekteier er Visit Fredrikstad & Hvaler.

Hovedprosjektet er finansiert av Innovasjon Norge og ØFK/RUA sammen med næringsaktører i bedriftsnettverket.

- Drivkraften’s team Ingrid og Åse er stolte og glade for nytt kult oppdrag som prosjektledere for denne spennende satsingen for hele Østfold! Klikk her for å se hva Fredrikstad Blad skriver om lanseringen 20. mars 2014.

Lansering av prosjektet Cruise Port Fredrikstad 20. mars 2014 med prosjektleder Ingrid Solberg Sætre og rådgiver Åse Gustavsen fra Drivkraften AS.