FRAM reiseliv og mat

RAM er Innovasjon Norges leder- og bedriftsutviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter. Programmet gir deg nyttige verktøy innen bedriftsutvikling, ledelse og strategi.

Programmet tar utgangspunkt i din bedrifts unike behov og situasjon, og fører deg
gjennom en strukturert, målrettet og bærekraftig prosess i egen virksomhet. Fokus
er på lønnsomhet, marked og salg. Deltakelse gir seks tematiske samlinger over en
periode på 1 ½ år, individuell rådgivning og erfaringsutveksling mellom deltakere.
Hvert program er begrenset til 12 bedrifter

Fakta om oppdraget

  • Type: Forretningsutvikling
  • Prosjekteier: Innovasjon Norge
  • Finansiering: Innovasjon Norge
  • Gjennomført: 2016 – 2017 (pågående)
  • Rolle: Drivkraften er rådgiver for bedriftene: Bamsrudlåven, Aktiv Fritid, Østgaard og Vikingegaarden Maruenga
  • Kontaktperson: Vigdis M. Næsseth, Fossekall as

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>