Grønt reiseliv – Østfold Bondelag

Målet med Grønt reiseliv er å utvikle reiselivs- og opplevelsesnæring knyttet til bygdelivets og landbrukets ressurser. Prosjektet har hatt en rekke aktiviteter for å skape møteplasser for utveksling av erfaring og kunnskap – og ikke minst åpnet for samarbeid slik at Østfold kan tilby besøkende fra nær og fjern et godt tilbud innen mat, overnatting og aktiviteter.

Link til Grønt reiseliv på Bondelagets sider.

Grønt reiseliv Østfold inviterte i 2014 aktører som er i gang med tilbud innen mat, kultur, natur, utleie og/eller aktivitetsbaserte opplevelser til å ta et steg videre. Som avslutning på prosjektet Grønt reiseliv i Østfold gav prosjekt 15 aktører muligheten til individuell veiledning og besøk fra fagfolk i eget miljø. Før sommeren 2014 fikk aktørene to dager oppfølging hvor egen næring og egne kompetansebehov står i sentrum. Høsten 2014 møttes aktørene til en felles samling med erfaringsutveksling og innspill til veien videre.

Drivkraftens rolle i prosjektet

Drivkraften holdt kurs for prosjeket i oppstarten og var prosjektleder for gjennoføring av siste del av prosjektet Grønt Reiseliv Østfold.

CRW_0529_600x280

Status

Drivkraften har vært involvert fra starten i 2011 og hadde hovedansvaret for avslutningen i 2014. Det vil bli oppfølging i form av en studietur/referansebesøk hos flere av deltagerne i 2015 og aktørene inviteres med på Kurs i opplevelsesdesign i mai 2015.

Prosjekteteier er Østfold Bondelag med støtte fra Fylkesmannen i Østfold og Innovasjon Norge.

Kontaktperson: Nina Glomsrud Saxrud (tidl. organisasjonssjef Østfold Bondelag)

Link til Grønt reiseliv på Bondelagets sider.