Hardangervidda.com – et delprosjekt i Vidda Vinn

Sherpa-sti med dobbeltspor på Falkeriset_lav

Ingrid Solberg Sætre på steinlagt sti til Falkeriset i Vinje kommune – et av tilretteleggingstiltakene i regi av Vidda Vinn som er presentert på www.hardangervidda.com.

Vidda Vinn er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Vinje og Tinn i Telemark. Gjennom produktutvikling, markedsføring og samarbeid ønsker Vidda Vinn å sette Hardangervidda nasjonalpark på kartet på en måte som gjør at både villrein, grunneiere og reiseliv rundt vidda vinn. Helt siden Vidda Vinn (VV) ble et av femten nasjonale prosjekt i Direktoratet for naturforvaltning sitt verdiskapingsprogram for naturarven i 2009, har VV sett behovet for en felles nettside med en reiseplanlegger for Hardangervidda.

Hardangervidda.com skal være et planleggingsverktøy for reiser med bil/bobil i barmarksesongen og den skal fokusere på attraksjoner og opplevelser i randområdet til Hardangervidda i Tinn og Vinje i Telemark. Nettsida skal være preget av kvalitetssikret innhold, gode forslag til kjør-selv turer, interaktive kart, bilder og film av høy kvalitet. I første omgang skal nettsiden være på engelsk og norsk.

Drivkraftens rolle i prosjektet

Ingrid Solberg Sætre er prosjektleder for reiseplanleggeren Hardangervidda.com. Første fase var planlegging, koordinering og lansering av Hardangervidda.com, neste fase er testing og videreutvikling og i siste fase skal videre eierskap og drift forankres og reguleres mellom partene  RaulandTurist, visitRjukan og Hardangervidda Nasjonalparksenter.

Status

Drivkraftens engasjement er fra 2012 til 2014 (pågående).

Oppdragsgiver er Vidda Vinn v/Vinje kommune

For mer informasjon se:

www.hardangervidda.com

https://www.facebook.com/groups/viddavinn/?fref=ts

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Arrangementer/Erfaringskonferanse-for-Naturarven-som-verdiskaper/

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Verneomrader/Naturarven-som-verdiskaper/Prosjektene-i-naturarven-som-verdiskaper/Vidda-Vinn/