Innovativ fjellturisme – Arenaprosjekt

Visjonen var å gjøre fjellturismen til en lønnsom, helårig næringsvirksomhet med høy attraksjonskraft i utvalgte internasjonale turistmarkeder. Overordnet mål var å etablere en varig fjellturismeklynge med fokus på innovasjon og internasjonalt orientert sommerturisme. 

Klyngens aktører skal øke verdiskapingen og innovasjonsgraden gjennom å tilrettelegge og utvikle møteplasser og nettverksrelasjoner på tvers av destinasjonene og bransjene for å øke klyngens dynamikk. Bevissthet om og evne til innovasjon skal oppnås gjennom systematisk kompetanseheving på alle nivå i virksomhetene. Attraktivitet i det internasjonale markedet skal økes gjennom å fremme nyskaping og entreprenørskap på destinasjonene, samt å gjøre opplevelsene mer tilgjengelige og bookbare i markedet. Forutsetningene for økt verdiskaping skal styrkes gjennom å påvirke rammebetingelsene for fjellturismen. 

De syv destinasjonene Hovden, Rauland, Rjukan, Vrådal, Geilo, Hemsedal og Gol var med i klyngen som omfattet nærmere 100 reiselivsaktører, virkemiddelapparatet i tre fylker, samt norske og internasjonale FOU-miljøer. I løpet av 5 årsperioden som Arena hovedprosjekt ble det skapt nasjonale fotavtrykk og konkrete resultater som bidrar til et mer bærekraftig reiseliv gjennom helårsturisme. 

 

Fakta om oppdraget:

  • Type: Arena – hovedprosjekt
  • Prosjekteier: Innovasjon Norge/Innovativ Fjellturisme as
  • Finansiering: Innovasjon Norge, Siva, Forskningsrådet, fylkeskommunene i Buskerud, Telemark og Aust-Agder, samt bedriftene i klyngen
  • Gjennomført: 2006-2010
  • Rolle: Drivkraften ved Ingrid Solberg Sætre var prosjektmedarbeider, deretter Arena-prosjektleder (underleverandør via Mimir as)
  • Kontaktperson/referanse: Toini Næss, Innovasjon Norge og Bård Jervan, Mimir as