Kvinnovasjon Follo og Østfold

Kvinnovasjon i Østfold & Follo var en del av SIVAs nasjonale satsing på kvinnelige etablerere. Bak prosjektet stod fire ulike utviklingsmiljøer i regionen; en næringshage med distribuert inkubator lokalisert i Rakkestad (Navet Næringshage/Næringhagen Østfold) og tre FoU-inkubatorer i hhv Halden (Smart Innovation Østfold/Inkubator Halden), Sarpsborg (Borg Innovasjon) og Ås (Kjeller Innovasjon).

Kvinnovasjon ønsker å gi gründerspirer inspirasjon, motivasjon og kompetanse til å gjøre drøm til virkelighet. Kvinnovasjon skal øke ambisjonsnivået blant kvinner som starter egne bedrifter. Gjennom nettverksbygging, mentorordninger, kompetanseheving, profilering og en felles portal ønsker næringshagene å gi gründerspirer guts til å satse internasjonalt og være tøffe, nyskapende gründerkvinner og bedriftsledere. Les mer om Kvinnovasjon 2.0 her.

Drivkraftens rolle i prosjektet

Drivkraften er ansvarlig for det faglige innholdet i Kvinnovasjons Vekstprogram 2015 under Kvinnovasjon 2.0 prosjektet. For mer informasjon se Næringshagen Østfolds nettsider.

Se også Kvinnovasjons Facebooksider. 

Ingrid Solberg Sætre har lang fartstid i Kvinnovasjonssammenheng og var med i arbeidsgruppa fra staraten i 2010 og fram til avslutning av første fase i 2013. Åse Gustavsen kom med i 2013 og var med og gjennomførte vekstprogrammet 2013 som coach og foredragsholder. Både Ingrid og Åse er nå med og gjennomfører Vekstprogrammet 2015.

Status

Tidsrom 2010 – 2013

Prosjekteier var Navet Næringshage (Næringshageen Østfold) som ledet prosjektet i samarbeid med Borg Innovasjon, Forskningsparken på Kjeller og Inkubator Halden (Smart Innovation Østfold).

Kvinnnovasjon Østfold var finnansiert av SIVA og ØFK.

Link til Kinnovasjon Østfolds nettside

Kvinner som våger konferanse i Moss 15. november 2013, Halden Arbeiderblad

Kvinner som våger konferanse i Moss 15. november 2013, Halden Arbeiderblad

 

Fakta om oppdraget:

  • Type: Forretningsutvikling
  • Prosjekteier: Næringshagen Østfold (Navet næringshage)
  • Finansiert: SIVA, Østfold fylkeskommune, Innovasjon Norge, Fylkesmannens Landbruksavdeling og Akershus Fylkeskommune.
  • Gjennomført: Gjennom oppdrag via Smart Innovation Østfold (Inkubator Halden) har Drivkraften vært med fra starten av i Kvinnovasjon Østfold & Follo (2009-2012 som del av nasjonal satsning). Drivkraften har i tillegg vært direkte leverandør til Kvinnovasjon 2.0 slik det nå driftes i Østfold fra 2013 og frem til våren 2015.
  • Kontaktperson/referanse: Marit Røttingsnes Westli (tidl.), Ragnhild Samset Johannsen, Næringshagen Østfold
  • Drivkraftens roller:
  1. Prosjektleder for Vekstprogrammet 2013/2014 og 2014/2015
  2. Medarrangør av Vekstprogrammet 2011/2012 og 2012/2013
  3. Konferansier Kvinner som våger, 2014
  4. Medarrangør av Kvinner som våger fra starten 2010 – 2013, samt alle øvrige tiltak