NCE Smart Women – NCE Smart Energy Markets

I forbindelse med operasjonalisering av NCE Smart Energy Markets strategi for 2011-2013 kom kvinner på agendaen som et viktig satsningsområde. Det ble formulert konkrete målsettinger knyttet til mangfold og kvinner under delmålene Kompetanse og Attraktivitet, samt konkrete tiltak med kvinnefokus under NCE’s ulike roller både i forhold til FOU- og kompetanse-utvikling og Utvikle møteplasser.

Link til prosjektsidene for NCE Smart Women

Drivkraftens rolle i prosjektet

Prosjektet ble lansert av prosjektleder Ingrid Solberg Sætre med finansiering klar på Fremtidskonferansen 8. mars 2011. Åse Gustavsen var også med i hele det to-årige prosjektet.

Status
Prosjektets tidsramme var fra våren 2011 til høsten 2013.

Finansiert av Innovasjon Norge, Kompetanseoffensiven/Østfold fylkeskommune og Inkubator Halden/NCE Smart Energy Markets.

Se link til NCE Smart Energy Markets

Se hva Fredriksad Blad skriver om mangfoldsatsningen NCE Smart Women

Fredriksstad Blad - NCE Smart Women - 4 jun 2013 copy

Oppslag i Fredrikstad Blad 4. juni 2013 fra avslutningen av det to-årige prosjektet NCE Smart Women.