NCE Tourisme Fjord Norway

Outdoor Adventure samt Kunst & Kultur

I 2009 ble Fjord Norge klyngen gitt status som Norwegian Centre of Expertise (NCE). NCE Tourism fungerer som en produktutviklingsavdeling i Fjord Norge og er et virkemiddel til støtte for utvikling av klyngen innenfor de mål og visjoner som er gjeldende. NCE Tourism skal bidra til å utvikle, teste og koble kjøpere av og tilbydere av opplevelsesprodukter, og dette gjøres sammen med partnerne i klyngen.

 I delprosjektet «Utvikling av mal for tematisert destinasjonsguide» skal det utføres en internasjonal benchmarking gjennom å innhentes underlagsdokumentasjon og inspirasjon fra konkurrerende reisemål og regioner internasjonal. Leveransen skal være en rapport med «best case» og faglige anbefalinger. Les mer om NCE Tourism – Fjord Norway her.

 

Fakta om oppdraget:

  • Type: Benchmarking – konkurrentanalyse
  • Prosjekteier: NCE Tourism Fjord Norway
  • Finansiering: Innovasjon Norge, Siva, Forskningsrådet, Fylkeskommunene på Vestlandet
  • Gjennomført: 2010
  • Kontaktperson/referanse: Kaia Finne (tidl. NCE klyngeleder)
  • Rolle: Drivkraften ved Ingrid Solberg Sætre var rådgiver

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>