Opplev Hvaler hele året

Felles utviklingsprosjekt med bedriftene og andre sentrale aktører på Hvaler for å:

 • Bygge aktørenes identitet i forhold til egen region og eget produkt
 • Utvikle mål, strategier og aktiviteter for videre arbeid
 • En omforent prosjektplan skulle utarbeides i fellesskap med aktørene
 • Etablere intensjonsavtaler med deltagerne (eksisterende og nye)
 • Etablere en styringsgruppe og evt. andre arbeidsgrupper
 • Klargjøre et antall opplevelsespakker/-menyer for testsalg via relevante kanaler i nasjonale og internasjonale markeder

I tillegg bisto Drivkraften med rådgivning for oppdragsgiver i forbindelse med et initiativ knyttet til en mulig reisemålsutviklingsprosess; «Hvaler er en reiselivsdestinasjon med et stort og uforløst potensial. Aktørbildet består av små, sårbare og sesongbaserte bedrifter. Det er uorganisert og ikke inkludert i en overordnet offentlig satsing. Sammenlignbare destinasjoner, som f. eks Vega har hatt god nytte av å gå inn i en reisemålsutviklingsprosess. Denne prosessen er på mange måter sammenfallende med en planprosess, og kan styrke og komplimentere den – og gi svar og løsninger som man ikke vil finne i en ordinær planprosess.» (Sitat hentet fra Visit Fredrikstad & Hvaler sitt høringsinnspill til Planprogram for Arealplanen og Kommundelplan for Næring og Kultur, Hvaler kommune, 15.02.2015)

 

Fakta for oppdraget:

 • Type: Bedriftsnettverk – forstudie og forprosjekt
 • Prosjekteier: Visit Fredrikstad & Hvaler
 • Finansiering: Innovasjon Norge og bedriftene i klyngen
 • Gjennomført: 2012-2015
 • Rolle: Drivkraften ved Ingrid Solberg Sætre var prosjektleder
 • Kontaktperson: Maya Nielsen, Visit Fredrikstad & Hvaler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>