Reisemålsutvikling Flekkefjord

Formålet er å øke attraksjonskraften for Flekkefjord og å utvikle besøksnæringen i kommunen. Bærekraft er en viktig premiss i gjennomføringen av reisemålsutvikling. Prosjektet omfatter i første omgang et forstudie hvor vi vil se på hvordan nåsituasjonen er for reiselivet i Flekkefjord. Videre vil vi vurdere hva som skal til å for å øke attraksjonsverdien for Flekkefjord. Etter endt forstudie vil vi gjennomføre Fase 2 – en helhetlig reisemålsstrategi for Flekkefjord og, om det oppnås enighet i styringsgruppen om videreføring, avslutningsvis Fase 3 – Gjennomføring av tiltak.

Link til pressemelding på Vest-Agder fylkeskommunes nettside.

Fakta om oppdraget

  • Type: Reisemålsutvikling – forstudie
  • Prosjekteier: Smaabyen Flekkefjord
  • Finansiering: Innovasjon Norge, Vest-Agder Fylkesk., Flekkefjord kommune og Smaabyen Flekkefjord.
  • Gjennomført: 2016 – 2017 (pågående)
  • Rolle: Drivkraften er prosessleder
  • Kontaktperson/referanse: Frode Johannessen, daglig leder Smaabyen Flekkefjord

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>