Smart Reise

Målet med Smart Reise er å utrede muligheter og metoder for å øke verdiskapingen i regionen ved å ta tak i og utnytte det potensialet som finnes i de allerede eksisterende besøkende og å utvikle digitale stoppeffekter rettet mot den store gjennomgangstrafikken i Østfold fylke.

Muligheter og metoder som skal utredes vil være knyttet mot å øke konkurransedyktighet, internasjonalisering og innovasjonsevne innenfor reiseliv- og opplevelsesnæringen gjennom å benytte avansert informasjonsteknologi til å samle, analysere og utnytte store data (Big Data) for å forlenge besøkstiden (en dag ekstra), få de besøkende til å utforske flere destinasjoner og aktiviteter i regionen og utvide sesongen i form av målrettet informasjon og markedsføring, samt strategiske og forretningsmessige omprioriteringer av ressurser.

Sentralt i forprosjektet vil være å koble aktører i reiselivsnæringen med aktører i IT-næringen og med det danne en felles kompetanseklynge i Østfold som kan utnytte dette potensialet.

Fakta om oppdraget:

  • Type: Bransjeoverskridende bedriftsnettverk – forprosjekt
  • Prosjekteier: Visit Fredrikstad & Hvaler
  • Finansiering: Innovasjon Norge samt bedriftene i nettverket
  • Oppstart: august 2015
  • Rolle: Drivkraften ved Åse Gustavsen er prosessleder
  • Kontaktperson/referanse: Maya Nielsen, Visit Fredrikstad & Hvaler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>